Політика якості

Друк | Завантажити в PDF

Стратегічною ціллю ТОВ «Рабен Україна» є надання високоякісних і конкурентоспроможних послуг, які відповідають всім законодавчим нормам і законам України. А саме, транспортні послуги в Україні та міжнародному сполучені, послуги складування, управління та митне оформлення вантажів. Забезпечення інноваційного розвитку стратегічних процесів, постійне вдосконалення професійних та особистісних якостей співробітників, поліпшення умов праці, забезпечення соціальної та фінансової захищеності. Надання гарантій якості і безпеки продукції відповідно до вимог нормативних та законодавчих актів та вимог наших клієнтів, здійснення діяльності з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів згідно екологічного законодавства України. Забезпечення результативного функціонування інтегрованої системи управління відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000.

Основні напрямки діяльності Компанії у сфері якості:

 • Впровадження головних принципів роботи компанії: Місія, Візія, Цінності. Всі принципи є основоположними при прийнятті всіх рішень у компанії, стосуються поведінки всередині компанії, а також взаємовідносин з клієнтами та між співробітниками. Принципи ґрунтуються на орієнтації на клієнта, професіоналізмі, надійності, підприємливості, оптимізації процесів і витрат. Пріоритет потреб клієнтів, впровадження найкращих рішень;
 • Освоєння та впровадження інноваційних технологій до потреб нашого бізнесу і використання їх з метою досягнення кращих результатів;
 • Постійне вивчення кон'юнктури ринку, своєчасне реагування на зміну ринкового попиту, забезпечення відповідності потребам ринку;
 • Збільшення обсягів наданих послуг;
 • Побудова довгострокових партнерських відносин з Клієнтом на основі довіри і взаємної вигоди;
 • Регулярний аналіз задоволеності клієнтів щодо пропонованих послуг;
 • Забезпечення стабільності фінансово - економічного стану підприємства;
 • Систематичне оновлення техніки та обладнання (технічне переоснащення);
 • Залучення кожного співробітника в процес постійного покращення якості надання послуг;
 • Створення колективу, який розуміє і дотримується цілей та завдань у галузі Систем Якості, Екології, Охорони праці та Безпеки продуктів харчування.

Основні напрямки діяльності Компанії в області екології:

Основним принципом діяльності компанії є сталий розвиток, під яким розуміється динамічний економічний ріст при максимально раціональному використанні природних ресурсів та збереженні сприятливого навколишнього середовища для майбутніх поколінь. 

Для реалізації цього принципу компанія приймає на себе зобов'язання, гарантувати дотримання всіх норм, встановлених законодавством України та міжнародними правовими актами в галузі охорони навколишнього середовища.

 • Забезпечувати ресурсозбереження, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, приймати всі можливі заходи по збереженню клімату, щодо запобігання можливого збитку навколишньому середовищу.
 • Раціональне використання природних ресурсів;
 • Максимально зменшувати ступінь екологічного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;
 • Економне і бережливе використання ресурсів Компанії;
 • Розробка заходів з управління аварійними ситуаціями і впливом їх на навколишнє середовище, а також постійне вдосконалення даних заходів.

Основні напрямки діяльності Компанії в галузі охорони праці:

 • Систематичне підвищення професійної майстерності та кваліфікації персоналу;
 • Безпека умов праці, охорона здоров'я, соціальний і фінансовий захист персоналу;
 • Забезпечення умов стимулювання персоналу;
 • Відповідальність кожного співробітника за свої дії та їх наслідки;
 • Розробка заходів з управління аварійними ситуаціями і впливом їх на здоров'я і життя персоналу, а також постійне вдосконалення даних заходів;
 • Розробка та впровадження ПЛАС та практичне відпрацювання аварійних ситуацій.

Основні напрямки діяльності Компанії в області безпеки продуктів харчування/непродовольчої групи товарів:

 • Надання безпечної продукції;
 • Забезпечення безпечного зберігання продуктів харчування/непродовольчої групи товарів;
 • Забезпечення безпечного транспортування продуктів харчування/непродовольчої групи товарів.
Завантажте
RABENITY

Дізнайтесь про наші послуги

Швидкий зв'язок
Новини КСВ