Ризик під контролем

Друк | Завантажити в PDF

Протягом останніх десятиліть ринковий підхід до ризик менеджменту істотно змінився. На початку у сферу інтересів входила відповідальність або професійна гігієна та безпека. Пізніше, додались нові сфери, як наприклад, безперервність бізнесу, страхування, корпоративне управління.

Навіть до фінансової кризи 2008 р. підхід до ризик менеджменту   розвивався в напрямку цілісної концепції підприємства і його навколишнього середовища. Досвід, отриманий протягом цього періоду підтвердив попередні напрямки змін. Тільки комплексний підхід сприяє ефективному управлінню ризиками, їх оцінці, реалізації правильних механізмів управління, і, нарешті, оцінці ефективності вжитих заходів.

Удосконалення організації

У 2005 році Група Рабен впровадила перші версії «Процедури Ризик Менеджменту». З того часу ця тема поступово розширювалась, щоб охопити ширший спектр операцій нашої компанії. Серед інших, він використовується в Системі Безперервності Бізнесу, Професійній Гігієні та
Безпеці або при оцінці правових ризиків (Процедура Відповідності 1).

Ризик менеджмент також важливий в операціях. Під час перегляду виявлених ризиків, кількість існуючих механізмів контролю та іх ефективність, що регулярно перевіряється операційними відділами, дає можливість визначити так звані ризики першого рівня, про які треба подбати з особливою увагою. Було визначено багато сфер, які управляються компаніями Рабен шляхом впливу на результативність
так само як і на їх можливість. Ризик серед них відіграє важливу роль.

Склади

Важливою ініціативою в рамках системи інтегрованого менеджменту є проведення тренінгів, що підвищують обізнаність Працівників, відповідальних за операції та продаж послуг. В рамках програми Працівники можуть, наприклад, розши-рити свої знання зі стандартів протипо-жежного захисту. До того ж, були застосовані механізми контролю для того, щоб ретельно проаналізувати товари, що зберігаються на окремих складах з посиланням на проектні припущення конкретного приміщення та його протипожежної системи. Це є нашим пріоритетом, тому, пропонуючи
логістичні послуги, ми намагаємось підлаштовувати технічні та організаційні
рішення до типу товарів, що будуть зберігатись на наших складах. Варто додати, що такі рішення часто обговорюються з Клієнтами, страхувальниками або іншими експертами в конкретних галузях.

Нарешті варто підкреслити, що ефективна система інтегрованого менеджменту, що бере до уваги мінімізацію ризиків, грунтується на виявленні не лише ризиків, але й можливостей, які окрема компанія може використати як перевагу. Це постійний процес з метою найбільш ефективного управління ризикіами і безперервного підвищення обізнаності
всіх співробітників.

23.06.2015
Моніка Аппольт-Бубач

Моніка Аппольт-Бубач

Директор з питань страхування та ризик менеджменту

Моніка Аппольт-Бубач відповідальна за управління ризиками, інформаційну безпеку, є керівником проекту SHE та  страхової програми на рівні Групи.  Вона має 15-річний досвід роботи в області процесів управління ризиками, страхування та роботи зпретензіями.