Претензії

Друк | Завантажити в PDF

Претензія – це:

  • вимога добровільного врегулювання спору, пов’язаного з порушенням договірних зобов’язань;
  • форма досудової реалізації господарсько-правової відповідальності.

Сфера покриття та відповідальність перевізника у випадку невчасної доставки, нестачі, втрати чи пошкодження вантажу регулюється:

  • для внутрішньо-українських перевезень: Господарський Кодекс України, Господарський Процесуальний Кодекс України, Постанова ради міністрів Української РСР від 27.06.1969 р. № 401 «Про Статут автомобільного транспортну УРСР», Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. №363, Інструкція Держарбітражу СРСР про приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю №П-6 та якістю №П-7,
  • для міжнародних перевезень: Господарський Кодекс України, Господарський Процесуальний Кодекс України, CMR, Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19.05.1956 р.

Важливо! Відповідно до вимоги п. 15.3 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, зареєстрованих Міністерством юстиції України 20.02.1998 р. за № 128/2568 акти мають бути підписані представником перевізника та вантажоотримувача. Односторонні акти недійсні. Відповідно до вимоги ст.6 ГПК України претензія має бути підписана лише уповноваженою особою підприємства.

Важливо! Складання акту про пошкодження/нестачу/втрату у присутності водія не гарантує відшкодування збитків, а лише дає підстави для пред’явлення претензії Перевізникові.

До претензії мають бути додані наступні документи*:

  • Для внутрішньо української дистрибуції

1. ТТН або її належним чином завірена копія;
2. Акт про розбіжності або його належним чином завірена копія;
3. Видаткові накладні, пакувальні листи тощо;
4. Розрахунок суми претензії;
5. Фото пошкодження вантажу.

  • Для міжнародної дистрибуції

1. СMR або її належним чином завірена копія;
2. Aкт про розбіжності або його належним чином завірена копія;
3. Інвойси та інші документи, що підтверджують вартість товару та розмір збитку;
4. Розрахунок суми претензії;
5. Фото пошкодження вантажу;
6. Висновок ТТП або іншої незалежної організації.

*ТОВ «Рабен Україна» залишає за собою право вимагати інші додаткові документи для з’ясування причин та обставин настання збитку.

Офіційна претензія має бути надіслана ТОВ «Рабен Україна» з пакетом необхідних документів за поштовою адресою: вул. Броварська 150, смт Велика Димерка, Броварський район, Київська область, 07442.

Пред’явлення претензії перевізникові не може бути підставою для невчасної оплати транспортно-експедиційних послуг!

Термін пред’явлення претензій:

  • Претензії по відшкодуванню збитків, пов’язаних з пошкодженням та нестачею, пред’являються по кожному відправленню окремо протягом 6 місяців від дати перевезення.
  • Претензії щодо сплати штрафів та премій пред’являються протягом 45 днів від дати перевезення.

Важливо! У випадку порушення терміну пред’явлення претензії ТОВ «Рабен Україна» має право відмовити у виплаті відшкодування. Будь-ласка, дотримуйтесь встановлених термінів.

Вчасне оформлення документів гарантує швидкий розгляд претензії!

Обмеження у виплатах:

  • При внутрішньоукраїнських перевезеннях відшкодування збитків внаслідок пошкодження, втрати чи нестачі товару не може перевищувати вартості товару відповідно до вантажосупровідних документів. У випадку порушення термінів доставки штрафні санкції складають 10% від вартості транспортно-експедиційних послуг.
  • При міжнародних перевезеннях відшкодування збитків внаслідок пошкодження, втрати чи нестачі не може перевищувати вартості вантажу та не може бути більше 8,33 SDR* (анг. «Special Drawing Rights» - Спеціальні Права Запозичення) за 1 кг пошкодженого чи втраченого товару. У випадку порушення термінів доставки штрафні санкції складають 10% від вартості транспортно-експедиційних послуг.

SDR- платіжний засіб, що емітується Міжнародних Валютним Фондом та існує лише у безготівковій форм у вигляді записів на банківських рахунках (Код валюти XDR).

Перевізник не може відшкодувати повну вартість частково пошкодженого товару. Отже, при визначенні суми збитку претензіат має право заявити лише вимоги щодо часткової компенсації.

Вимоги щодо відшкодування вартості пошкодженого товару мають бути розраховані на основі документів, що підтверджують вартість вантажу. Завірені належним чином копії вантажосупровідних документів повинні бути додані до претензії.

Відповідь на претензію надається протягом 30 календарних днів від дня отримання повного пакету документу/останнього документу і пояснень щодо даного випадку та обставин його настання.

Результат розгляду претензії – її оплата або відмова. У випадку часткової оплати або відмови ТОВ «Рабен Україна» надсилає офіційну відповідь рекомендованим листом з повідомленням на поштову адресу, вказану у реквізитах Претензіата. Оригінали ТТН і акту про пошкодження повертаються.

У випадку незгоди з відмовою або частковою оплатою претензіат має право звернутися до Господарського суду для вирішення спору.

Претензія, яка підписана не уповноваженою на це особою, або не відповідає вимогам чинного Законодавства України, не може бути розглянута.

Форму претензії, зразок акту про розбіжності та інформацію до друку Ви можете завантажити тут:

Відстежити вантаж
 
Новий путівник
для Клієнтів
Відділення
Інформаційний
вісник